Circle K koostööpartneri pakkumisega liitumine
Подключение к программе лояльности Circle K Extra Club для партнера

Kinnitan, et esitan õiged andmed ning olen tutvunud Circle K EXTRA kaardi tingimustega ja kohustun neid täitma. Tutvu tingimustega siin. / Я подтверждаю, что настоящий пункт мне понятен и я ознакомлен с общими условиями карточки клиента Circle K. Общие условия доступны для ознакомления здесь.